شرکت پالایش گاز ایلام

نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
  • شرکت پالایش گاز ایلام به منظور ارتباط بهتر مدیران و کارکنان برگزار کرد:

    روز «حرفی از اعتماد»؛ تلاش برای توانمندسازی مدیران

    روز «حرفی از اعتماد» در شرکت پالایش گاز ایلام و به منظور اجرای پروژه توانمندسازی مدیران و سرپرستان لایه‌های میانی ای ...