ذهن برتر

دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و کمک آموزشی و فرهنگسراها
  • برگزاری سمیناری برای تقویت حافظه

    سمینار «حافظه درخشان» با حضور محمد سیدا، مرد حافظه ایران در روز شانزدهم بهمن برگزار می‌شود. در این سمینار به موضوعات ...