آیدیاز؛ بانک ایده‌های نو

انتشارات، رسانه و کتاب
  • چرخ آیدیاز می‌چرخد

    زمستان پنج سال پیش آیدیاز، خودش یک ایده بود! ایده‌ای که می‌خواست راهِ رسیدن به زندگی بهتر را برایمان کوتاه کند. آیدی ...