کیان ترجمه

سایر فعالیت‌های خدماتی
  • تا پایان تابستان ارایه می شود

    تخفیف ویژه برای ترجمه متون تخصصی

    ترجمه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی با تخفیف استثنایی و به مدت محدود در شبکه مترجمین کیان ترجمه انجام می شود.

  • گروه کیان ترجمه فراخوان داد

    استخدام 250 مترجم حرفه ای

    گروه کیان ترجمه،250 مترجم حرفه ای را با مزایای عالی استخدام می کند.