بیمه میهن

صنعت بورس، بانک، بانکداری، خدمات مالی و بیمه، کارگزاری بورس
  • به ازای هر سهم

    بیمه میهن 5 ریال سود داد

    بیمه میهن 5 ریال سود داداخبار پولی مالی- بیمه میهن به ازای هر سهم مبلغ 5 ریال سود تقسیم کرد.