موسسه آموزش عالی ایرانیان

دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و کمک آموزشی و فرهنگسراها
  • باهمکاری فنلاندی ها، آبان ماه برگزار می‌شود

    دوره‌ مدیریت اجرایی آلتو در ایران

    برای سومین بار، دوره آموزش مدیریت اجرایی با حضور اساتید دانشگاه فنلاندی آلتو(Alto) توسط موسسه آموزش عالی ایرانیان (I ...