آوانک

خدمات تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومی
  • ارسال 100 میلیون پیام صوتی توسط آواتک

    پیام صوتی تبلیغاتی جای متن را می گیرد

    تنها با گذشت یک سال از آغاز فعالیت تبلیغات پیام‌های صوتی آوانک، 100 میلیون پیامک صوتی موفق در این سیستم ثبت شد که از ...