فرهنگستان زبان و ادب فارسی

سایر نهادها، سازمان‌ها و انجمن‌ها
  • درخواست فرهنگستان زبان و ادب فارسی

    نام فروشگاه های نوتلا بار تغییر کند

    فرهنگستان زبان و ادب فارسی طی نامه‌ای از فرمانده نیروی انتظامی درخواست کرد که نام مغازه‌هایی با عنوان نوتلابار را تغ ...