آتی نگر

صنعت ارتباطات، فناوری اطلاعات و خدمات اینترنت
  • موفقیت بامبوئی کتابی که کمتر از 1 ماه به چاپ سوم رسید

    راز افراد موفق در تجارت اینترنتی ایران

    کتاب موفقیت بامبوئی نوشته محمد هلاکویی درخصوص راز موفقیت درتجارت اینترنتی ایران درکمتر از یک ماه به چاپ سوم رسید.