بانک حکمت ایرانیان

صنعت بورس، بانک، بانکداری، خدمات مالی و بیمه، کارگزاری بورس
  • مدیرعامل بانک حکمت ایرانیان:

    بانکداری سنتی باید به تاریخ بپیوندد

    بانکداری امروز در جهان، بانکداری مبتنی بر اطلاعات است . اگر نیاز امروز جامعه را نسنجیم و بر اساس آن حرکت نکنیم ، محک ...