روزنامه ورزشی گل

خدمات تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومی
  • تقویت ترکیب تیم ماشین سازی تبریز

    «دیتمار بیکای» شاگرد خطیبی شد

    دیتمار بیکای مدافع آلبانیایی با عقد قراردادی رسمی به مدت یک سال شاگرد رسول خطیبی در تیم فوتبال ماشین سازی تبریز شد.