باشگاه فرهنگی و ورزشی پرسپولیس

فدراسیون‌ها و تشکل‌های ورزشی
  • سرپرست باشگاه پرسپولیس:

    کارها را بدون هیاهو جلو می بریم

    سرپرست باشگاه پرسپولیس گفت: به جای به راه انداختن هیاهو، تا حد امکان در سکوت کارها را پیش می‌بریم. در پرونده مهدی طا ...