باگت

صنایع غذایی و آشامیدنی
  • «باگت»برای بهداشت وسلامت غذا ودر قالب تفاهم 3 جانبه آغاز کرد

    استفاده از خدمات سازمان انرژی اتمی در فست فود

    تست اولیه مواد غذایی برخی تامین کننده‌های معتبر مواد غذایی در یک رستوران زنجیره ای نشان داد که برخی مجموعه ها با وج ...