اپل

صنایع و خدمات مرتبط با تلفن‌های همراه ( موبایل)
  • تلاش اپل برای تصاحب دوباره بازار و آمار 2015

    231 میلیون آیفون فروش رفت

    در سال 2015 میلادی فروش گوشی های اپل در دنیا 36 درصد رشد کرد.این در حالی است که در سال های 2013 و 2014 میلادی،نرخ رش ...