ستاد مرکزی راهیان نور کشور

سایر مراکز و اماکن
  • ازسوی ستاد مرکزی انجام می شود

    اعلام برنامه های راهیان نور

    نشست خبری دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور در آستانه اعزام سراسری زائرین به مناطق عملیاتی غرب و شمالغرب، چهارشنبه ششم ...