بیمه سرمد

صنعت بورس، بانک، بانکداری، خدمات مالی و بیمه، کارگزاری بورس
  • توسط بیمه سرمد انجام می شود

    پرداخت خسارت آتش سوزی برج سلمان مشهد

    روز دوشنبه پنجم مهرماه با حضور مدیران و مسئولین استان خراسان رضوی؛ خسارت آتش سوزی برج سلمان مشهد توسط بیمه سرمد پردا ...

  • در دیدارهای دوستانه انجام شد

    سه پیروزی برای تیم فوتسال بیمه سرمد

    تیم فوتسال کارکنان بیمه سرمد که خود را برای مسابقات جام برندهای برتر ایران آماده می‌نماید، اقدام به برگزاری دیدارهای ...