اتحادیه موبایل و لوازم صوتی و تصویری

صنعت ارتباطات، فناوری اطلاعات و خدمات اینترنت