انجمن سنگ ایران

خدمات طراحی، معماری و دکوراسیون داخلی
  • زمینه سازی سودآوری بنگاه ها، وظیفه دولت است

    جای خالی دولت در تامین اعتبار نمایشگاه ها

    با توجه به گلایه های شرکت های ایرانی، دولت به صورت شفاهی قول داد که هزینه های حضور شرکت های ایرانی را در نمایشگاه ها ...