رسانا رسید

خدمات تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومی
  • رسانا رسید برای اولین بار در ایران در فروشگاه های هایپراستار آغاز به کار کرد

    حضور مهمترین رسانه بازاریابی مستقیم در ایران

    با هدف ترویج روش های نوین تبلیغات و بازاریابی؛ رسانارسید به عنوان رسانه ای پویا با گروه هدفی گسترده و توزیعی منظم در ...