تای ایرویز

خدمات توریسم، گردشگری، مسافرتی، خطوط هوایی
  • هواپیمایی ملی تایلند هم آمد

    آغاز همکاری «تای ایرویز» با ایران از مهر

    نخستین پرواز هواپیمایی«تای ایرویز» به ایران 10مهرماه انجام می‌شود تا همکاری هواپیمایی ملی تایلند با ایران با حضور مق ...