کفش ملی

پوشاک، کیف و کفش، چرم
  • معاون وزیرورزش وجوانان در دیدر با صالحی مطرح کرد

    کفش ملی یکی از گروه های موفق صنعت کفش کشور

    نصراله سجادی معاون ورزشی وزارت ورزش و جوانان کشورمان جهت ملاقات با منوچهر صالحی مدیرعامل گروه صنعتی ملی در محل شرکت ...