ساندیگرام

تجارت الکترونیک و خدمات مبتنی بر وب
  • با ادغام استیکر صوتی با تصویر ممکن شد

    ارسال احساس در تلگرام

    در اپ تلگرام امکان ارسال صدای خودمان را داریم و می دانیم که صوت بعد از ویدیو بهترین راه برای رساندن منظورمان به مخاط ...