فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی

فدراسیون‌ها و تشکل‌های ورزشی
  • در حضور رئیس جمهور و روسای فدراسیون

    همایش ملی روز روستا و عشایر برگزار شد

    همایش ملی روز روستا و عشایر در سالن اجلاس سران با حضور رییس جمهورو جعفری رئیس فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی، ...