شرکت کشتیرانی راهیان دریای سعادت

خدمات حمل و نقل (خدمات دریایی، هوایی، ریلی)
  • مروری بر آمارهای جهانی نشان می دهد

    شرکت‌های کشتیرانی در مسیر رشد اقتصادی

    حدود 90 درصد از تجارت جهانی توسط شرکت های کشتیرانی صورت می گیرد و شرکت های حمل و نقل بین المللی یکی از سودآورترین و ...