فن‌آورد

سایر فعالیت‌های خدماتی
  • ثبت نام «مسابقات ملی فن‌آورد» با هدف ارتباط صنعت و دانشگاه آغاز شد

    معرفی کارجویان مستعد به صنایع، توسط دانشگاه شریف

    سومین دوره مسابقات ملی مهارت‌سنجی فن‌آورد، با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بنیاد ملی نخبگان و پارک فناو ...