ایده بازار

انجمن‌های علمی و تخصصی
  • بزرگان صنعت ظروف یکبار مصرف و اساتید دانشگاه دردانشگاه صنعتی امیرکبیر جمع می شوند

    آغاز فروش بلیط رویداد ایده‌ بازار مهندسی پلیمرورنگ

    این رویداد در حوزه ظروف و لوازم یکبار مصرف در دانشگاه امیرکبیر با حمایت شرکت های طب پلاستیک، انجمن ملی صنایع پلاستیک ...