شرکت دارویی واکسی گریپ

صنعت دارو، درمان و بهداشت، پزشکی، دندانپزشکی و بیمارستانی
  • یک توصیه دارویی:

    بیماری آنفلونزا را جدی بگیرید!

    همه ساله با فرارسیدن فصل سرما، پزشکان جهت پیشگیری از آنفلونزا بر تزریق واکسن آنفلونزا تاکید کرده و از تمامی اقشار جا ...