مرکز کاشت موی پرشین هیر

صنعت دارو، درمان و بهداشت، پزشکی، دندانپزشکی و بیمارستانی
  • در مورد کاشت مو بیشتر بدانیم

    کاشت مو تنها یک عمل زیبایی نیست بلکه به لحاظ روانشناختی روحیه و اعتماد به نفس بیمار را تقویت میکند.اما مهمترین مساله ...