کلینیک اقتصادی، مالی مهرکام

دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و کمک آموزشی و فرهنگسراها
  • سیمنار تخصصی و کاربردی فن بیان و ثروت صدا با تدریس استاد فرزانه معصومیان، مجری برجشته صدا و سیما

    برگزاری سمینار تخصصی و کاربردی فن بیان و ثروت صدا در گرگان

    کلینیک اقتصادی، مالی مهرکام سمینارتخصصی و کاربردی، تحت عنوان فن بیان و ثروت صدا با تدریس استاد فرزانه معصومیان، مجر ...