• مزایای اخذ جواز تاسیس در کرج

    با توجه به محدودیت‌های قانونی شعاع 120 کیلومتری شهر تهران برای استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی، شهرک‌های صنعتی استان ...