ادِد

صنایع غذایی و آشامیدنی
  • ادویه‌های ضد سرطان

    بعضی از ادویه‌جات حاوی موادی به نام ترپن هستند که مانع از رشد تومورها می‌شوند و مقدار کلسترول خون را کاهش می‌دهند.