شرکت مهندسی شاران صنعت

صنعت آب و فاضلاب و تاسیسات
  • به منظور افزایش طول عمر ممبران‌ها و بهبود عملکرد سیستم؛

    دستورالعمل شستشوی در محل سیستم‌های اسمز معکوس

    با توجه به اینکه گرفتگی در سیستم‌های اسمز معکوس پدیده‌ای طبیعی است، نیاز به پاکسازی دوره‌ای این سیستم‌ها در زمان مشخ ...