دیجی کار پدیا

تجارت الکترونیک و خدمات مبتنی بر وب
  • سایت اطلاع رسانی اختراعات، کسب و کارها، سرمایه گذاری و رویدادهای کارآفرینی

    راه اندازی بانک کارآفرینی "دیجی کار پدیا"

    سایت digikarpedia.com با هدف اطلاع رسانی و ثبت و معرفی ایده ها، نوآوری ها و اختراعات، کسب و کارها، فرصت های سرمایه گ ...