اقای کارشناس

سایر فعالیت‌های خدماتی
  • نکاتی در رابطه با خرید خودرو کار کرده

    برای کارشناسی خودرو کارکرده چه کار کنیم؟

    خرید خودرو کارکرده مسائل مربوط به خودش را دارد، در صورتی که تخصص کافی در ارتباط با خودرو نداشته باشید فروشندگان و دل ...