مجتمع اداری و تجاری نگین رازی

مراکز خرید، پاساژها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای