شرکت مهندسی نانو آداک

صنایع دانش‌بنیان و دارای فناوری پیشرفته همچون نانوتکنولوژی