سایت دیجی اسپارک

صنعت مخابرات، برق، الکترونیک، صوتی و تصویری
  • تمامی وسایل برقی را از راه دور کنترل کنید

    مدیریت وسایل برقی با اینترنت از طریق موبایل

    امروزه با توجه به پیشرفت صورت گرفته در تکنولوژی و بردهای امبد، کنترل وسایل برقی از راه دور کار چندان سختی نیست. کافی ...