هولدینگ داده پردازان مدرن سپاهان

تجارت الکترونیک و خدمات مبتنی بر وب
  • هلدینگ داده پردازان مدرن سپاهان، سالگردش را جشن گرفت

    جشن دو سالگی داده پردازان مدرن سپاهان

    جشن دو سالگرد هولدینگ داده پردازان مدرن سپاهان در ۲۶تیر ماه در ساختمان داده پردازان با حضور عوامل شرکت برگزار شد.