پرده هوای میتسویی

صنعت آب و فاضلاب و تاسیسات
  • برای اولین بار توسط مرکز خرید پرده هوای ایران انجام شد

    تولید پرده هوای 3 متری در ایران

    برای نخستین بار در ایران، دستگاه پرده هوا به طول 3 متر توسط مرکز خرید پرده هوای ایران (میتسویی) تولید شد. این محصول ...