عکاسی امیر رکنی

موزه‌ها، گالری‌ها، فرهنگسراها، کتابخانه‌ها و مراکز فرهنگی
  • استقبال از نمایشگاه آن سوی خیال

    تنهایی انسان در طبیعت ثبت شد

    نمایشگاه عکس آن سوی خیال، سفری به خلوت و تنهایی انسان برای رسیدن به کمال و شناخت خود و جهان اطراف است. به قول سهراب ...