پرورش افکار

دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و کمک آموزشی و فرهنگسراها
  • مصاحبه امیر شریفی، مربی آموزش قانون جذب و موفقیت در ایران

    گفتگو با امیر شریفی کارآفرین اینترنتی جوان

    کاری که من امیر شریفی کردم و می‌کنم طبیعی است. حتی قانون جذب عشق هم مسئله‌ای طبیعی است چرا که ما در جهانی منظم زندگی ...