شرکت فنی ، مهندسی و بازرگانی کالا بهمن پارس

مراکز خرید، پاساژها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای