آکام همراه سهند

صنعت ارتباطات، فناوری اطلاعات و خدمات اینترنت