پردیس فناوری کیش

صنعت ارتباطات، فناوری اطلاعات و خدمات اینترنت
  • در طرح ملی مشاوره تخصصی صنعت و مدیریت پردیس فناوری کیش صورت می گیرد:

    جذب متخصصین دانشگاهی و حرفه‌ای صنعتی

    مرکز مشاوره تخصصی صنعت به عنوان یکی از طرح های اصلی پردیس فناوری کیش آمادگی لازم برای جذب و به کارگیری افراد حقیقی و ...