دنگی پال

سایر صنایع مربوط به فناوری‌های پیشرفته
  • گفت و گو با امیر اسلامی از دنگی پال

    دنگی‌پال، استارتاپ فعال در حوزه فین‌تک

    دنگی پال از اردیبهشت 96 در حوزه فین‌تک شروع به فعالیت کرد، این استارتاپ برای آسان کردن روند پرداخت‌های گروهی و انتقا ...