مرکز دیجیتال مارکتینگ دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و کمک آموزشی و فرهنگسراها
  • مرکز دیجیتال مارکتینگ دفتر تجارت و دولت‌الکترونیک دانشگاه شریف برگزار می‌کند

    رویدادهای دیجیتال مارکتینگ دانشگاه شریف: رهبران رشد

    موسسان کسب‌وکارهای موفق ایران چه مسیری را برای رشد و موفقیت کسب‌وکارخود طی کرده‌اند؟ استراتژی‌ها و تکنیک‌های عملی ما ...