مرکز توانبخشی ایرانیان

سایر فعالیت‌های خدماتی
  • فیزیوتراپی در منزل

    ارائه خدمات فیزیوتراپی در منزل تهران و کرج این فرصت را برای بیماران فراهم می کند تا از خدمات متنوعی از جمله: فیزیوتر ...