گروه سرگرمی نت ایونت

تشریفات و خدمات برگزاری رویداد و مراسم
  • بازی جدید باب‌شده میان جوانان!

    بازی گروهی شب مافیا چیست؟

    حدودا یک سال است که بازی گروهی جدیدی میان جوانان باب شده است. این بازی که شب مافیا نام دارد، نسخه ی قانونی بازی قدیم ...