ایران کرکره

صنعت تجهیزات ایمنی، امنیتی، حفاظتی و اطفاء حریق
  • آسایش بیشتر با تولید داخلی

    آشنایی با کرکره هوشمند برقی

    در پی توجه روز افزون مردم در اصناف گوناگون به انواع کرکره برقی که پیش بیشتر از این از طریق واردات تامین می‌شد، تیم ت ...

  • مزایا و معایب کرکره اتوماتیک

    مزایای کرکره برقی در مقایسه با معایب آن بسیار است و از این جهت اکثر مردم نصب کرکره‌های برقی را به کرکره‌های قدیمی تر ...