گاما

صنعت ارتباطات، فناوری اطلاعات و خدمات اینترنت
  • اهمیت نرم افزار Help Desk برای سازمان‌ها

    نرم افزار Help Desk چیست؟

    نرم افزار Help Desk ابزاری است که به سهولت و تسریع مدیریت خدمات فناوری اطلاعات سازمان کمک می‌کند. نرم افزار Help Des ...